Nog enkele woningen beschikbaar!

Voorkeursformulier Parktuinen fase 2c

Persoonlijke gegevens

Heb je interesse in een woning in Parktuinen fase 2c? Om in aanmerking te komen voor een van de woningen vul je dit voorkeursformulier volledig in. Het formulier dient uiterlijk op 23 maart binnen te zijn bij Het Waare Huis. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

(dd-mm-jjjj)
(dd-mm-jjjj)


Toewijzingsprocedure

Wij nemen alleen formulieren in behandeling waarvan alle gegevens compleet zijn. Dubbele formulieren nemen wij niet in behandeling. Je dient een formulier samen met jouw partner in te vullen

Stap 1: Voorkeuren doorgeven
Om in aanmerking te komen voor een van de woningen kun je jezelf inschrijven t/m 16 maart 2020. Hiervoor vul je het voorkeursformulier volledig in. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 2: De toewijzing
Na 23 maart vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. We hanteren daarbij de volgende criteria:

  • Aantal kandidaten per kavel

Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dit kavel, dan volgt een 2e beoordeling.

  • Financiële check

Als er meer kandidaten hebben ingeschreven voor hetzelfde kavel, dan kijken we of deze kandidaten een financiële check hebben gedaan.

  • Aanmeldduur

Als er meer kandidaten hebben ingeschreven voor hetzelfde kavel én ze hebben allemaal de financiële check doorlopen, dan kijken we naar het moment van aanmelden als belangstellende voor het betreffende project.

Stap 3: Optie
Als je een woning toegewezen krijgt, neemt de makelaar contact met je op om een afspraak te maken voor een verkoopgesprek. Als je geen woning toegewezen krijgt, dan ontvang je hierover een email van de makelaar. Je bent dan automatisch reservekandidaat.

Na het verkoopgesprek krijg je, indien gewenst, een optie op de woning. Deze verloopt na één week.  In deze week beslis je of je de woning wilt kopen of niet.

Stap 4: Contract tekenen
Je bent nu weer een stapje dichter bij de aankoop van jouw nieuwe woning. Je maakt opnieuw een afspraak met de makelaar voor het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst. Samen lopen jullie de overeenkomst door. Heb je hier eventueel nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden.

Stap 5: Jouw woning!
Met het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst wordt jouw droomwoning dan echt jouw eigen woning! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in het project is verkocht en als alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- aannemingsovereenkomst zijn voldaan.