1 juli start verkoop nieuwe woningen!

Ontwikkeling van nieuwe woonwijk De Lanen

09 maart 2017

Marc Reniers is supervisor voor De Lanen. Hij is aangesteld om ervoor te zorgen dat de plannen van verschillende ontwikkelaars en architecten goed op elkaar en op de stedenbouwkundige uitgangspunten aansluiten.

Reniers: “Het is in De Groote Wielen een relatief nieuwe functie dus dat is een uitdaging. Maar het is heel boeiend om zo nauw bij het totale proces van de totstandkoming van een dergelijke grote woningbouwontwikkeling betrokken te zijn.” Lees verder om te ontdekken hoe Marc betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Parktuinen.

Samen ontwikkelen
Marc is lid van de welstandcommissie van ‘s-Hertogenbosch en is vandaaruit aangesteld als supervisor. Aan hem de taak om samen met de stedenbouwkundige van de gemeente, de ruimtelijke ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uit te dragen naar de ontwikkelaars, architecten en alle bij het plan betrokken ontwerpende disciplines. “Samen ontwikkelen maakt het interessant! Een ontwikkelaar kijkt naar de marktvraag, de architect ontwerpt op basis van deze uitgangspunten en dit moet dan weer aansluiten op de stedenbouwkundige plannen van de gemeente en de welstandcommissie”, legt Marc uit.

Deze tijd met nieuwe inzichten en ideeën zorgen voor een andere dynamiek. Het daagt uit tot hoogwaardige, en waar mogelijk zelfs avontuurlijke, architectuur. Maar dit vraagt ook om een ander soort planbegeleiding vanuit de gemeente. Marc: “Doordat we met meerdere personen aan de plannen werken, ontstaat een grotere betrokkenheid bij de inhoud en de voortgang. Het is mijn taak om dat proces vlot te laten verlopen. Zo adviseer ik de opdrachtgever en de gemeente over de keuzes van de ontwerpers. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verschillende architecten de ontwerpen waar nodig op elkaar afstemmen.”

Passend binnen het grote verhaal
“Om tot concrete invulling van het plangebied De Lanen te komen, ga ik met de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers om tafel. Aan mij de taak om tijdens overlegmomenten overeenstemming te krijgen tussen de diverse architecten en recht te doen aan alle wensen van de betrokken partijen. In het begin gaat dit over grote dingen zoals het bouwvolume, aantal en type woningen. Maar dit wordt steeds gedetailleerder, denk bijvoorbeeld ontwerpen voor de gevels; wat voor soort ramen, komen er erkers of aanbouwen? En wat te denken van de inrichting van een wijk; waar komen de tuinen of garages en welke bomen worden aangeplant? In de Lanen is het karakter van de openbare ruimte namelijk de drager voor de architectonische uitwerking.”

In een later stadium hebben we het over de woningdetails. Hoe worden de daken en gevels uitgewerkt; welke dakbedekking of metselwerk wordt gebruikt? Welke stenen en kleuren kiezen we? Stel dat de ene woning gebouwd wordt met bruine stenen en de huizen die hieraan grenzen zwarte stenen hebben… past dat dan wel? We zoeken continu naar verbinding tussen de architectonische ontwerpen. Zo ontstaat als het ware een familie. Want het geheel moet meer zijn dan gewoon een heleboel huizen bij elkaar. Het gaat om de samenhang!”, zegt Marc enthousiast.

« ga terug