1 juli start verkoop nieuwe woningen!

Nieuwe mijlpaal in planvoorbereiding

14 oktober 2016

Op 12 oktober zijn onze nieuwbouwplannen voor project Parktuinen in de Lanen door welstand behandeld. Op enkele laatste details na is positief gereageerd op de architectonische- en stedenbouwkundige vormgeving. Wij liggen op schema en gaan in volle vaart vooruit met de voorbereidingen voor start verkoop die zeer binnenkort is.

Voordat we Parktuinen aan de wereld kunnen presenteren, moet er veel gebeuren. Zowel aan de tekentafel als op het bouwterrein zelf. Op de foto zie je het sonderen. Hiermee krijgen we een goed beeld van de bodemopbouw en de draagkracht van de verschillende grondlagen.

« ga terug